Kontenut Terroristiku Onlajn

Kontenut Terroristiku Onlajn – PUNT TA’ KUNTATT

Qed issir referenza għar-Regolament (UE) 2021/784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2021 dwar l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku onlajn u d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni fl-Avviż Legali 67 tal-2023 - Regolamenti tal-2023 dwar l-Indirizzar tad-Disseminazzjoni ta’ Kontenut Terroristiku Onlajn

Fir-rigward tal-Artiklu 12(2) tar-Regolament 2021/784, kull Stat Membru għandu jiżgura li jagħżel punt ta’ kuntatt biex jirrispondi talbiet għal kjarifika u informazzjoni fejn jidħlu l-ordnijiet ta’ tneħħija.

Dan il-punt ta’ kuntatt ta’ Malta jista’ jiġi kkuntattjat fuq: [email protected]


​​​​​​