Liċenzja ta’ Uffiċjal tal-Kommunità

Il-proċedura għal applikazzjoni ta’ Uffiċjal tal-Kommunità, hija l-istess bħall dik ta’ Gwardjan Privat, kif indikat hawn fuq. Imma jekk l-applikant għandu inqas minn tletin (30) sena, għandu jipproduċi ċertifikat tat-tluq mill-iskola li jinkludi l-aħħar ħames snin ta’ attendenza fi skola sekondarja/skola tas-snajja.

L-Uffiċċju tal-Liċenzji tal-Pulizija jista’ jiġi kkuntattjat fuq numru tat-telephone 2122 4001-9 jew email [email protected].

L-Uffiċċju ikun miftuħ għall-pubbliku fil-ħinijet imsemmija hawn taħt:  

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (apparti l-Ħamis) 07.30 hrs - 12.00 hrs 12.15 hrs - 14.15 hrs
Il-Ħamis 07.30 hrs - 12.00hrs 12,15 hrs - 15.15 hrs 
 
 

​ ​​​​​​​​​​

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001​