Ċertifikat tal-Kondotta

Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fit-13 ta' Frar, 2021
 
 
IMPORTANTI - Nixtiequ ninfurmaw lill-pubbliku ġenerali li minħabba ċirkostanzi mhux previsti, l-Uffiċċju tal-Kondotti se jkun temporanjament magħluq.

Is-sistema online għadha disponibbli imma jista' jkun hemm ftit dewmien fil-posta tal-Kondotta.
 
---------------------------

Ċittadini Maltin, li huma residenti f’Malta, jistgħu jiġbru Ċertifikat tal-Kondotta billi jirrikorru personalment fl-Uffiċċju tal-Kondotti li jinsab fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Floriana. Persuna li trid tiġbor dan iċ-ċertifikat għandha ġġib magħha l-karta tal-identita’, liċenzja tas-sewqan valida jew passaport validu.

L-Uffiċċju tal-Kondotti jista’ jiġi kkuntattjat fuq in-numri tat-telefon 22942261 jew 22942262 jew permezz ta’ fax fuq in-numru 22942678 jew b’email fuq cro.police@gov.mt.

Ċittadini Maltin, li huma residenti barra minn Malta iżda għandhom xi familjari jgħixu Malta għandhom japplikaw billi jibatu ittra formali ffirmata, fejn tingħata r-raġuni għala l-persuna qed tapplika għall-kondotta, ma xi ħadd mill-familjari li joqghod Malta, ġewwa l-Uffiċċju tal-Kondotti. L-applikant għandu jinkludi wkoll l-indirizz , kemm ta’ barra kif ukoll dak lokali, id-data u l-post ta’ twelied, isem il-missier, isem l-omm u kunjoma xebba u kopja  tal-paġna tal-passaport (validu) fejn jinsabu d-dettalji kif ukoll ir-ritratt. Għanda tiġi preżentata wkoll ittra formali ta’ awtorizzazzjoni sabiex iċ-ċertifikat jkun jista jinġabar mill-familjari.

Il-kondotta tista' wkoll tinġieb onlajn minn https://kondotti.gov.mt

Ċertifikat tal-kondotta jiswa’ €2.80.

 
Ħinijiet tal-ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa ​07.30 hrs - 12.00 hrs ​12.15 hrs - 14.15 hrs
Is-Sibt

​08.15 hrs - 12.00 hrs

​​​​​

 
REFERENZI LEGALI:

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001​