Ilmenti

Inti ntitolat/a għall-servizz effiċjenti u ġust mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta.

Għandek id-dritt li twassal l-ilment tiegħek jekk inti tħoss li aħna ma lħaqniex l-għanijiet imsemmija jew tixtieq li tirrapporta imġieba allegatament mhux xierqa minn xi uffiċjal tal-Pulizija.

 
Biex jagħmel dan, wieħed għandu jikkunetattja lill-Uffiċċju tal-Professional Standards tal-Pulizija, kif ġej:
  • billi jiġi ġewwa l-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, fil-Furjana;
  • bit-telephone fuq +356 2294 2670;


​​​​

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001