Armi - Linji Gwida dwar is-Sottomissjoni Online

Linji Gwida dwar is-Sottomissjoni għat-tiġdid tal-Liċenzja ta’ Kollettur B
 
Meta tissottometti l-formola tal-applikazzjoni, tirċievi imejl li tikkonferma li l-applikazzjoni ġiet sottomessa b'suċċess u ser jiġi assenjat numru ta' referenza.

Meta l-Uffiċċju tal-Armi jirċievi s-sottomissjoni tiegħek, din tiġi eżaminata sabiex jiġi aċċertat li inti tikkwalifika għat-tiġdid, jiġifieri jekk ikollok biss liċenzja ta’ Kollettur B u jekk ikunx hemm xi arretrati pendenti.

Jekk tikkwalifika biex iġġedded il-liċenzja tiegħek online, il-ħlas isir immedjatament u l-liċenzja tiegħek tintbagħat permezz ta' posta regolari jew reġistrata.

Jekk ikun hemm xi arretrati tal-liċenzja ta’ Kollettur B li jridu jitħallsu, il-ħlas ta' qabel jiġi kkanċellat u tintbagħatlek imejl fejn ikollok indikat l-ammont dovut inkluż l-arretrati. Int ser tintalab biex taċċetta l-ammont il-ġdid u jekk dan ikun aċċettat, il-ħlas onlajn jista' jipproċedi.

Jekk għandek liċenzji oħra ta’ armi tan-nar apparti mil-liċenzja ta’ Kollettur B, il-ħlas ma jiġix aċċettat.

Ladarba l-liċenzja tiegħek tkun ġiet imġedda b'suċċess, ser tirċievi avviż ta’ tlestija  permezz ta' imejl kif ukoll notifika ta' SMS (sakemm in-numru tal-mowbajl ikun ġie provdut fl-applikazzjoni).

Id-dettalji tal-indirizz tal-pustaġġ ikunu l-istess bħal dawk dokumentati fis-Sistema tal-Armi tal-Pulizija.
 
Jekk jogħġbok kun infurmat li l-portal tal-Armi ma jżommx dettalji tal-karta ta' kreditu.
​​​​​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
Uffiċċju tal-Armi
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2294 2110 / 2294 2111
 
 Imejl