Sezzjonijiet tal-Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta

     Riżorsi Umani u Amministrazzjoni 

          Uffiċċju għall-Affarijiet Interni
          Riżorsi Umani
          CMRU
          Il-Banda tal-Korp tal-Pulizija   
          Il-Precision Drill Team tal-Pulizija 
          Victim Support Unit


    Finanzi, ICT u affarijiet Legali

          Sezzjoni I.T.
          Prosecutions Unit
          Uffiċċju U.E.
          Uffiċċju tal-Armi
          Laboratorju tax-Xjenza Forensika 


     Investigazzjonijiet Kriminali u Sigurta'

          Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali
          Skwadra Kontra il-Vizzji
          Skwadra kontra Reati Ekonomiċi
          Money Laundering Unit
          Skwadra ta' kontra Droga
          Cyber Crime Unit
          Immigrazzjoni
          Unit għar-Relazzjonijiet Internazzjonali 
          Interpol
          SIRENE Bureau
          Europol Malta
          Xogħolijiet Oħra


     Servizzi Protettivi u Distretti     

          Infurzar tal-Liġi Amministrattiva
          Sezzjoni ta’ Traffiku
          Kamra tal-Kmand u l-Kontroll
          Operations Room
          Sezzjoni tal-Klieb
          Kavellerija
          Rapid Intervention Unit
          Community Policing

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefon
2122 4001​