Europol Malta

L-unita’ tal-Europol Maltija uffiċjalment bdiet topera minn Ottubru 2004. Din l-unita’ hijja il-punt fokali għall-informazzjoni bejn il-Europol u l-Korpi kollha tal-infurzar tal-liġi. L-informazzjoni kolla mibgħuta u li tasal f’dan l-uffiċju tiġi mwassla permezz ta’ Liason Officer Malti stazzjonat The Hague gewwa l-Olanda.
 
Talbiet mressqa mil-ENU lokali jiġu mibgħuta permezz tal-Liason Officer nazzjonali u minn hemm jiġu mibgħuta lil Liaison Officers oħra.
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt   
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001