Kamra tal-Kmand u l-Kontroll

Komunikazzjoni tajba matul l-operazzjonijiet tiddependi ħafna fuq l-effiċjenza u t-tip ta’ informazzjoni trasmessa bejn din il-kamra u d-dipartimenti kollha l-oħra fi ħdan il-Korp.

Il-Kamra tal-Kmand u Kontroll isservi bħala bażi ta’ l-operazzjonijiet fi ħdan il-Korp u b’hekk tiggarantixxi servizz ta’ erbgħa u għoxrin siegħa permezz ta’ sistema ta’ komunikazzjoni kumplessa.

Il-Kamra tal-Kmand u Kontroll tieħu ħsieb ukoll il-linja tal- Emerġenza 112 li fuqha tirċievi kull tip ta’ telefonati ta’ emerġenza. It-triangulazzjoni ta’ din is-sistema tippermetti koordinament effiċjenti bejn il-units ta’emerġenza, bħall-Pulizija, il-Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili u l-Casualty Department fi ħdan l-isptar Mater Dei u b’hekk tkun qed tilħaq il-bżonnijiet ta’ dawn ir-rapporti ta’ emerġenza.

Sistema oħra fi ħdan din il-Kamra, hija d-Datatrek, din toffri lill-Korp, sistema ta’ mappa eletronika li tkun tista’ tidentifika l-pozizzjonijiet tal-iskwadra mobbli u kif ukoll tat-Taqsima tal-muturi.  Dan il-mezz, jipprovdi opportunita` ta’ risposta f’waqta u ta’ intervent meta jkun hemm il-bżonn.

Inizjattiva meħuda mill-Kummissarju tal-Pulizija, s-Sur John Rizzo flimkien mas-sidien tal-ħwienet ġewwa l-Belt Valletta kienet l-installazjoni ta’ cameras ta’ sorveljanza f’postijiet strateġiċi.  Din l-inizjattiva serviet bħala deterrent speċjalment għall-atti kriminali tal-isnatch and grab, fejn ġie innutat tnaqqis ta’ reati minn mindu saret l-installazzjoni ta’ dawn il-cameras.

Crime Stop – 119

Dan is-servizz ilu jiġi użat għal diversi snin  u dan iservi bħala mezz ta’ kif tittwaqqaf il-kriminalita`, fejn membri tal-pubbliku huma mistiedna sabiex jikkomunikaw mal-Kamra tal-Kontroll tal-Pulizija, anke anonimament, u jgħaddu informazzjoni ta’ natura kriminali.  Dan huwa wkoll numru bla ħlas u għalhekk dan jiffaċilita l-aċċes għall-pubbliku mal-Pulizija.
 
​​​​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt   
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001