Avviż - Vetturi bi status ta' Abbandun / Ingombru

Data: Nov 10, 2022
 
Vetturi bi status ta’ Abbandun / Ingombru miżmumin fil-Garaxx tal-Pulizija, il-Furjana.
 
Il-Kummissarju tal-Pulizija jgħarraf lill-pubbliku li l-vettura msemmija hawn taħt inġabret għall-finijiet tal-Artikoli 7 (1) u (2), u 8 (1) Leġislazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar l-Ikklampjar u t-Tneħħija ta’ Vetturibil-Mutur u Oġġetti tal-Ingombru).
 
Il-Kummissarju tal-Pulizija għandhu jordna l-bejgħ ta’ dawn il-vetturi bil-mutur meta dawn ma jitteħdux lura mis-sidien leġittimi tagħhom wara li jkunu tħallsu l-arretrati u multi mat-TM / LESA fi żmien ħmistax-il jum minn din il-pubblikazzjoni.
 
BEJGĦ TALEQUALE TA' VETTURI MAQBUDA MILL-PULIZIJA ISSUE 02/2022 Pjanċi Maltin
Numru tar-Reġistrazzjoni
Għamla
Data meta miġbura
Post fejn miżmuma
Rata amministrattiva €
Offerta
ABT317
Volkswagen Passat
18/02/2019
Ta Kandja
8595.23
 
 
 
Din il-vetturi elenkata hawn fuq tinsab miżmuma fil-Compound tal-Pulizija, Ta’ Kandja l/o Siġġiewi
Is-sid huwa mitlub biex jippreżenta d-dokumenti neċċessarji sabiex jieħu lura l-vetturi tagħhom.
Aktar informazzjoni għandha tinkiseb mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Sezzjoni Garaxx tal-Pulizija, Foss ta’ Notre Dame, il-Furjana. Tel: 2122 4001.