Rankijiet tal-Pulizija

KummisarjuDeputat KummisarjuAssistent Kummisarju
Supretendent
Spettur
Surġent Maġġur II
Surġent Maġġur I
Surġent
Kuntisstabli

 

 

​​​​​​​​

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530

 Telefown
2122 4001​​