Kondotti - Policy dwar il-Protezzjoni tad-Data

L-Uffiċċju tar-Rekords Kriminali jżomm id-dejta għal perjodu ta' 5 snin minħabba raġunijiet ta' sigurtà.
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
Uffiċċju tar-Rekords Kriminali,
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
  
 Telefown
2294 2261 / 2294 2262
 
 Imejl