​Policy dwar il-Protezzjoni tad-Data

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001