Il-Kummissarju tal-Pulizija

Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar twieled nhar il-5 ta’ Marzu, 1960 u huwa minn Ħal Luqa.

Is-Sur Cutajar daħal fil-Korp tal-Pulzijia fi Frar tas-sena 1979, fil-grad ta’ Kuntistabbli  u ġie promoss għar-rank ta’ Surġent f’Settembru tas-sena 1983. Huwa ggradwa bħala Spettur eżattament sena wara u fis-sena 2000, is- Sur Cutajar ġie promoss għar-rank ta’ Supretendent.

Fil-maġġoranza tas-servizz tiegħu, is-Sur Cutajar kien assenjat fid-Distrett, madanakollu, huwa kien ukoll stazzjonat f’sezzjonijiet oħra tal-Korp, fosthom fil-Control Room, l-Ajruport u l-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji.

Fi Frar tas-sena 2014, is-Sur Lawrence Cutajar ġie promoss għall-grad ta’ Assistent Kummissarju u ġie inkarigat mis-sezzjoni tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija. Fis- 27 ta’ April, 2016 huwa ġie maħtur bħala Aġent Kummissarju u f’Awwissu tal-istess sena, ġie uffiċjalment maħtur bħala Kummissarju tal-Pulizija.

II-Kummissarju studja ġewwa l-Universita` ta’ Malta, fejn għandu Diploma fil-Liġi u l-Amministrazzjoni. Huwa rċieva wkoll il-medalja għal servizz twil u effiċjenti ta’ 37 sena fil-Korp tal-Pulizija.

Fuq nota personali, is-Sur Cutajar huwa miżżewweġ u għandu żewġt itfal.

​​​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001