Aġent Kummissarju tal-Pulizija

L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija Carmelo Magri twieled fil-5 ta’ Marzu 1958 u huwa minn Santa Venera.

Is-Sur Magri daħal fil-Korp tal-Pulizija f’Marzu tal-1985, fil-grad ta’ kuntistabbli u ġie promoss għall-grad ta’ surġent f’Diċembru tal-1986. Bħala surġent huwa serva u ħadem f’diversi distretti bħal Tas-Sliema, San Ġiljan, il-Belt Valletta, il-Mosta u l-Qawra.
 
F’Lulju tal-1997 iggradwa bħala Spettur u kien stazzjonat fid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Tlettax–il sena wara, is-Sur Magri ġie promoss għar-rank ta’ Supretendent u kien assenjat fis-seba’ distrett, li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-iktar distretti li għandu volum ta’ xogħol f’Malta.

Fi Frar tal-2014 ġie promoss għar-rank ta’ Assistent Kummissarju u kien inkarigat mill-amministrazzjoni u d-dmirijiet anċillari tal-Korp li jinkludu l-moniteraġġ, kif ukoll jagħti pariri lill-istaff li jagħmel parti mill-ALE, Trades, Sezzjoni tat-Traffiku, il-Kavallerija u s-Sezzjoni tal-Klieb.

F’Marzu tal-2017, is-Sur Magri ġie promoss għall-grad ta’ Deputat Kummissarju u apparti milli kien inkarigat mis-sezzjonijiet imsemmija, huwa ġie assenjat ukoll is-Servizzi Protettivi u d-Distretti kollha, flimkien mar-Rapid u l-iSpecial Intervention Units.

F’Jannar tal-2020, is-Sur Magri ġie maħtur bħala Aġent Kummissarju.

Tul il-35 sena servizz fil-Korp tal-Pulizija, is-Sur Magri rċieva l-medalja għall-servizz twil u effiċjenti. Huwa studja ġewwa l-Università ta’ Malta u għandu Baċellerat fil-Kriminoloġija.

Fuq nota personali, is-Sur Magri huwa miżżewweġ u għandu tlett itfal.
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001