Kodici t'Etika

​Link għall-Kodiċi ta' Etika - POLICE CODE OF ETHICS.pdfPOLICE CODE OF ETHICS.pdf
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001