Armi - Policy dwar il-Protezzjoni tad-Data

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
Uffiċċju tal-Armi
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2294 2110 / 2294 2111
 
 Imejl