Informazzjoni u Pariri għan-Negozji

 

 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001