Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 1500 Alfred Cutajar
Team Leader
+356 79421352
[email protected]  
[email protected]
Kuntistabbli 624 Johnny Mamo
Zurrieq
+356 79421497
[email protected]  
Kuntistabbli 193 Abigail Sciberras
Zurrieq
+356 79422584
[email protected]  
Kuntistabbli 211 Jean Karl D’Amato
Qrendi
+356 79421497​​
[email protected]
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001