Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 1568 Maurizio Falzon
Team Leader
cpt.zebbug@gov.mt
cpt.siggiewi@gov.mt  
Kuntistabbli 218 Jordan Abela
cpt.zebbug@gov.mt
cpt.siggiewi@gov.mt
Kuntistabbli 19 Jurgen Portelli
cpt.zebbug@gov.mt
cpt.siggiewi@gov.mt
Kuntistabbli 658 Darren Borg
cpt.zebbug@gov.mt
cpt.siggiewi@gov.mt
Kuntistabbli 981 Christian Xuereb
cpt.zebbug@gov.mt
cpt.siggiewi@gov.mt
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
  Telefon
2122 4001