Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 1568 Maurizio Falzon
Team Leader
+356 79400189
[email protected]
[email protected]  
Kuntistabbli 218 Jordan Abela
Zebbug South
+356 79405089
[email protected]

Kuntistabbli 19 Jurgen Portelli
Zebbug West
+356 79402344
[email protected]
Kuntistabbli 658 Darren Borg
Siggiewi
+356 79405089
[email protected]
Kuntistabbli 981 Christian Xuereb
Zebbug North
+356 79402344​​
[email protected]

 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
  Telefon
2122 4001