Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 477 Kyle Bugeja
Team Leader
cpt.zabbar@gov.mt 
cpt.xghajra@gov.mt
Kuntistabbli 240 Jean Paul Dalli
cpt.zabbar@gov.mt  
cpt.xghajra@gov.mt  
Kuntistabbli 889 Anton Micallef
cpt.zabbar@gov.mt  
cpt.xghajra@gov.mt  
Kuntistabbli 2279 Fredianne Azzopardi
cpt.zabbar@gov.mt   
cpt.xghajra@gov.mt
Kuntistabbli 2016 Kurt Spiteri
cpt.zabbar@gov.mt   
cpt.xghajra@gov.mt  
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001