Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent Jeremy Fenech
Team Leader
+356 79419873
[email protected] 
[email protected]


Kuntistabbli 889 Anton Micallef
Zabbar East + Xghajra
+356 79420425
[email protected]  
[email protected]  
Kuntistabbli 2279 Fredianne Azzopardi
Zabbar Centre + Xghajra
+356 79420425 / +356 79420649
[email protected]   
[email protected]
Kuntistabbli 2016 Kurt Spiteri
Zabbar West + Xghajra
+356 79420649​
[email protected]   
[email protected]  
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001