Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 183 Daniel Garzia
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.valletta@gov.mt  
cpt.floriana@gov.mt  
+356 7946 7901
Kuntistabbli 28 Karen Chricop
Valletta North
cpt.valletta@gov.mt  
+356 7946 7902
Kuntistabbli 1443 Jan Saliba
Valletta East
cpt.valletta@gov.mt  
+356 7946 7904
Kuntistabbli 1 Janice Xuereb
Valletta West
cpt.valletta@gov.mt  
+356 7946 7903
Kuntistabbli 402 Andre Mifsud
Floriana
cpt.floriana@gov.mt
+356 7946 7905
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001