Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 766 Jeremy Agius
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]  
[email protected]  
+356 7946 7901
Kuntistabbli 2028 Karen Chircop
Valletta North
[email protected]  
+356 7946 7902 
Kuntistabbli 651 Owen Gerada
Valletta 
[email protected]
+356 7946 7903
​​
Kuntistabbli 2046 Daniel Said
Valletta 
[email protected]
+356 7946 7903​
Kuntistabbli 114 Calvin Sammut
Valletta East / Floriana
[email protected]
[email protected]
+356 7946 7902 
 ​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001