Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Sergeant 1060 David Sammut
Team Leader
[email protected]
+356 79760447
Sergeant 2337 Eunice Duncan
Team Leader
[email protected]
+356 79760446
Reserve Constable 3047 Ivan Mifsud
Wardija / Veccja / St Paul's Bay
[email protected]
+356 79780084
Constable 1386 Justin Falzon
Qawra North
[email protected]
+356 79780082
Constable 1303 Mario Camilleri
Burmarrad / St Paul's Bay
[email protected]
+356 79780075
Constable 287 Luke Farrugia
Qawra South
Team Leader
[email protected]
+356 79780081
​Constable 2425 Gabriella Xuereb
Qawra Centre
[email protected]
+356 79780083
Constable 1117 Frank Cutajar
Xemxija
[email protected]
+356 79780075
Constable 172 Anatoly Caruana
Qawra
[email protected]
+356 79780082
 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001