Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​Sergeant 1060 David Sammut
Team Leader
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79760447
​Sergeant 2337 Eunice Duncan
Team Leader
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79760446
​Reserve Constable 3047 Ivan Mifsud
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780084
​Constable 1386 Justin Falzon
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780082
​Constable 1303 Mario Camilleri
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780075
​Constable 287 Luke Farrugia
Team Leader
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780081
​Constable 2425 Gabriella Xuereb
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780083
​Constable 1117 Frank Cutajar
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780075
​Constable 565 Shaun Sultana
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780081
​Constable 172 Anatoly Caruana
cpt.sanpawlilbahar@gov.mt
+356 79780082
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001