Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​Surġent 2106 Silvie Axiak
Team Leader
cpt.sangwann@gov.mt
​Kuntistabbli 2175 Anthea Portelli
Ta' Zwejt
cpt.sangwann@gov.mt
​Kuntistabbli 1012 Chantea Falzon
Tal-Balal / Triq il-Mensija
cpt.sangwann@gov.mt
​Kuntistabbli 644 Leander Portelli
Monterosa Gardens Area
cpt.sangwann@gov.mt
Kuntistabbli 2401 Morgan Cassar Bonaci
Church / Kappara Area​
cpt.sangwann@gov.mt
 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001