Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​Surġent 2106 Silvie Axiak
Team Leader
+356 79395257
[email protected]
Kuntistabbli 105 Alexander JC Debono
Ta' Zwejt
+356 79395735
[email protected]
​Kuntistabbli 1012 Chantea Falzon
Tal-Balal / Triq il-Mensija
+356 79395735
[email protected]
​Kuntistabbli 644 Leander Portelli
Monterosa Gardens Area
+356 79396071
[email protected]
Kuntistabbli 2401 Morgan Cassar Bonaci
Church / Kappara Area​
+356 79396071​
[email protected]

 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001