Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​​Surġent 2024 Melissa Cardona
Team Leader
+356 79467905
[email protected] 
Kuntistabbli 1461 Alfred Bray 
Paceville
+356 79467505
[email protected] ​


Kuntistabbli 1034 Anna Lee Vella
Balluta Area
+356 79467504
[email protected]
Kuntistabbli 2451 Matthew Vassallo
Spinola
+356 79467505
[email protected]
Kuntistabbli 2143 Joseph Bugeja 
Ta' Ġiorni
+356 79467504
[email protected]

​​Kuntistabbli tar-Riserva 3164 Claudio Izzi Savona
Ta' Ġiorni
+356 79467504
[email protected]

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001