Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent  2300 Denise Vella 
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.pembroke@gov.mt 
cpt.swieqi@gov.mt
+356 7946 7501
Kuntistabbli 204 Shania Tabone
Swieqi 
cpt.swieqi@gov.mt
+356 7946 7502 
Kuntistabbli 275 Andriy Nappa
Pembroke 
cpt.pembroke@gov.mt  
+356 7946 7503

Kuntistabbli 642 Agostino Scicluna

+356 7946 7502/3
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001