Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent  2300 Denise Vella 
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.pembroke@gov.mt 
cpt.swieqi@gov.mt
+356 7946 7501

Kuntistabbli 204 Shania Tabone
Pembroke area
cpt.pembroke@gov.mt
+356 7946 7502 / 7946 7503


Kuntistabbli 1104 Nathan Chappell
Swieqi area / Madliena
cpt.swieqi@gov.mt  
+356 7946 7502 / 7946 7503

Kuntistabbli 275 Andriy Nappa
Pembroke area
cpt.pembroke@gov.mt  
+356 7946 7502 / 7946 7503

 

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001