Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent  2300 Denise Vella 
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected] 
[email protected]
+356 7946 7501
Kuntistabbli 204 Shania Tabone
Ibragg / Madliena
[email protected]
+356 7946 7503
Kuntistabbli 275 Andriy Nappa
Pembroke / Madliena
[email protected]  / [email protected]
+356 7946 7502

Kuntistabbli 642 Agostino Scicluna

Swieqi / Madliena
[email protected]
+356 7946 7502
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001