Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent  2300 Denise Vella 
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.pembroke@gov.mt 
cpt.swieqi@gov.mt
+356 7946 7501

Kuntistabbli 564 Isaac Schembri
Pembroke area
cpt.pembroke@gov.mt
+356 7946 7505
Kuntistabbli 1104 Nathan Chappell
Swieqi area
cpt.swieqi@gov.mt  
+356 7946 7504
Kuntistabbli 2385 Ramona Mifsud
Ibraġġ area
cpt.swieqi@gov.mt  
+356 7946 7503

 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001