Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 831 Jonathan Bordieri
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]
[email protected]
+356 7976 0453 ​
​​Kuntistabbli 778 Luke Paris
[email protected]
[email protected]
+356 79780073
​​Kuntistabbli 711 Kevin Cachia
[email protected]
[email protected]
+356 79780074
​​Kuntistabbli 2157 Kylie Farrugia
[email protected]
[email protected]
+356 79780073
​​Kuntistabbli 548 Kursten Calleja
[email protected]
[email protected]
+356 79780074
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001
 
 Email
[email protected]