Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 2346 Daniela Micallef
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]  
[email protected]  
[email protected] 
[email protected]
+356 7946 9051
Kuntistabbli 721 Alex Sciberras
Mdina / Mtarfa
[email protected]
[email protected]  
+356 7946 9053
Kuntistabbli 2063 Brandon Agius
Rabat
[email protected]  
+356 7946 9052
Kuntistabbli 2081 Owen Azzopardi
Dingli
[email protected]  
+356 79469053​
Kuntistabbli 706 Matthew Caruana
Rabat 
[email protected]  
+356 7946 9052
 
 ​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001