Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 2346 Daniela Micallef
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.mdina@gov.mt  
cpt.dingli@gov.mt  
cpt.rabat@gov.mt 
cpt.mtarfa@gov.mt
+356 7946 9051
Kuntistabbli 491 Gabriel Portelli
Mdina / Mtarfa
cpt.mdina@gov.mt
cpt.mtarfa@gov.mt  
+356 7946 9053
Kuntistabbli 2406 Melanie Spiteri
Dingli
cpt.dingli@gov.mt  
+356 7946 9054
Kuntistabbli 172 Anatoly Caruana
Rabat North
cpt.rabat@gov.mt  
+356 7946 9055
Kuntistabbli 1517 Andrew Caruana
Rabat South 
cpt.rabat@gov.mt  
+356 7946 9052
 
 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001