Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 2346 Daniela Micallef
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.mdina@gov.mt  
cpt.dingli@gov.mt  
cpt.rabat@gov.mt 
cpt.mtarfa@gov.mt
+356 7946 9051
Kuntistabbli 721 Alex Sciberras
Mdina / Mtarfa
cpt.mdina@gov.mt
cpt.mtarfa@gov.mt  
+356 7946 9052 / 7946 9053
Kuntistabbli 2063 Brandon Agius
Dingli
cpt.dingli@gov.mt  
+356 7946 9052 / 7946 9053

Kuntistabbli 2081 Owen Azzopardi
Rabat 
cpt.rabat@gov.mt  
+356 7946 9052 / 7946 9053
Kuntistabbli 706 Matthew Caruana
Rabat 
cpt.rabat@gov.mt  
+356 7946 9052 / 7946 9053
 

 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001