Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 961 Michael Zahra
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.marsaxlokk@gov.mt  
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 9071
Kuntistabbli  1209 Edmond Grima
Marsaxlokk 
cpt.marsaxlokk@gov.mt  
+356 7946 7074 / 7946 7075​

Kuntistabbli  554 Carl Muscat
Biżebbuġa 
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 7074 / 7946 7075
Kuntistabbli  2064 Esther M. Schembri
Birżebbuġa 
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 7074 / 7946 7075
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001