Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 961 Michael Zahra
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.marsaxlokk@gov.mt  
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 9071
Kuntistabbli  476 Frankie Lee Mizzi
Marsaxlokk East
cpt.marsaxlokk@gov.mt  
+356 7946 9075
Kuntistabbli 1263 Werner Bugeja
Marsaxlokk West / Qajjenza
cpt.marsaxlokk@gov.mt  
cpt.birzebbuga@gov.mt 
+356 7946 9074
Kuntistabbli  554 Carl Muscat
Biżebbuġa East
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 9073
Kuntistabbli  2064 Esther M. Schembri
Birżebbuġa West
cpt.birzebbuga@gov.mt  
+356 7946 9072
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001