Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 961 Michael Zahra
Tim tal-Pulizija għall-Komunità
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]  
[email protected]  
+356 7946 9071
Kuntistabbli  1209 Edmond Grima
Marsaxlokk 
[email protected]  
+356 7946 9073
Kuntistabbli  554 Carl Muscat
Marsaxlokk
[email protected]  
+356 7946 9072
Kuntistabbli  2064 Esther M. Schembri
Birżebbuġa 
[email protected]  
+356 7946 9072

Kuntistabbli 240 Jean Paul Dalli
Birżebbuġa 
[email protected]  
+356 7945 9073


INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001