Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 331 Dien Camilleri
Team Leader
+356 79400162
[email protected]
Kuntistabbli 256 Dayle Calleja
Marsascala East
+356 79400186
[email protected]
Kuntistabbli 510 Kurt Galea
Marsascala South
+356 79400184
[email protected]
Kuntistabbli 694 Endrianne Mifsud
Marsascala North
+356 79400186​
[email protected]
Kuntistabbli 670 Layton Aquilina
Marsascala West
+356 79400184​
[email protected] 
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
Il-Korp tal-Pulizija
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001