Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 331 Dien Camilleri
Team Leader
cpt.marsaskala@gov.mt
Kuntistabbli 256 Dayle Calleja
cpt.marsaskala@gov.mt
Kuntistabbli 510 Kurt Galea
cpt.marsaskala@gov.mt
Kuntistabbli 694 Endrianne Mifsud
cpt.marsaskala@gov.mt
Kuntistabbli 670 Layton Aquilina
cpt.marsaskala@gov.mt 
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
Il-Korp tal-Pulizija
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefon
2122 4001