Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​​Surġent 1320 Shaun Borg Axiaq        
Team Leader
+356 79803172
[email protected]
Kuntistabbli2003 Christopher Caruana
+356 79803172
[email protected]
Kuntistabbli 2190 Julian Caruana 
+356 79803173
[email protected]
Kuntistabbli 2450 Hertian Vassallo 
+356 79803172
[email protected]
​​Kuntistabbli 51 Mohammed Shurrab
+356 79803173
[email protected]

 

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
  Telefown
2122 4001