Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​​Surġent 1060 David Sammut         
Team Leader
+356 79803171
cpt.marsa@gov.mt
Kuntistabbli 974 Shelly Buhagiar
+356 79803172/ +356 79803173
cpt.marsa@gov.mt
Kuntistabbli 2190 Julian Caruana 
+356 79803172/ +356 79803173
cpt.marsa@gov.mt
Kuntistabbli 2450 Hertian Vassallo 
+356 79803172/ +356 79803173
cpt.marsa@gov.mt
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
  Telefown
2122 4001