Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​​Surġent 175 Antonello Magri​
Team Leader
+356 79468005
cpt.birgu@gov.mt
cpt.bormla@gov.mt
cpt.isla@gov.mt
cpt.kalkara@gov.mt
​​
Kuntistabbli 972 Carmel Fiteni
Birgu
+356 79469074/ +356 79469075
cpt.birgu@gov.mt
Kuntistabbli 12 Diandra Bartolo Haidon 
Kalkara
+356 79469074/+356 79469075
cpt.kalkara@gov.mt
Kuntistabbli 1343 David Buhagiar
Bormla West
+356 79469074/+356 79469075
cpt.bormla@gov.mt
Kuntistabbli 1242 Decheroe Gialanze
Bormla East
+356 79469074/+356 79469075
cpt.bormla@gov.mt
Kuntistabbli 384 George Genovese
Isla
+356 79469074/+356 79469075
cpt.isla@gov.mt
 ​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001