Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

​​Surġent 583 Evan Grech
Team Leader
+356 79468005
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
​​
Kuntistabbli 972 Carmel Fiteni
Birgu
+356 79780100
[email protected]
Kuntistabbli 1343 David Buhagiar
Bormla West
+356 79469074
[email protected]
Kuntistabbli 1242 Decheroe Gialanze
Kalkara
+356 79469075
[email protected]
Kuntistabbli 384 George Genovese
Isla
+356 79780100
[email protected]
 ​​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001