Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 1040 John Grima
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.gozo@gov.mt
+356 79760443
Kuntistabbli 664 Jason Xerri
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
cpt.gozo@gov.mt
+356 79760444

Kuntistabbli 76 Joseph Cini
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780095

 

Kuntistabbli 395 Joseph Azzopardi
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780096
Kuntistabbli 556 Jonathan Spiteri
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780099
Kuntistabbli 592 Nathan Joe Portelli
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780090
Kuntistabbli 620 Jonathan Buttigieg
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780097
Kuntistabbli 625 Josef Saliba
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780096
Kuntistabbli 707 Robert Hili
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780095

Kuntistabbli 1017 Bradley Hili
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780097

Kuntistabbli 1151 Carm Gatt
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780099
Kuntistabbli 2258 Rodianne Camilleri
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780090
Kuntistabbli 141 Christopher Azzopardi
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780090
Kuntistabbli 158 Jesmar Grima
cpt.gozo@gov.mt
+356 79780090​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001