Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 1040 John Grima
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]
+356 79760443
Kuntistabbli 664 Jason Xerri
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]
+356 79760444

Kuntistabbli 76 Joseph Cini
Żebbuġ / Marsalforn
[email protected]
+356 79780095

 

Kuntistabbli 395 Joseph Azzopardi
Kerċem / San Lawrenz
[email protected]
+356 79780096
Kuntistabbli 556 Jonathan Spiteri
Munxar / Xlendi
[email protected]
+356 79780099
Kuntistabbli 592 Nathan Joe Portelli
Victoria / Fontana
[email protected]
+356 79780090
Kuntistabbli 620 Jonathan Buttigieg
Xewkija
[email protected]
+356 79780097
Kuntistabbli 625 Josef Saliba
Xagħra
[email protected]
+356 79780096
Kuntistabbli 707 Robert Hili
Sannat / Xlendi
[email protected]
+356 79780095

Kuntistabbli 1017 Bradley Hili​
Għarb / Għasri
[email protected]
+356 79780097


Kuntistabbli 1151 Carm Gatt
Żebbuġ / Marsalforn
[email protected]
+356 79780099

Kuntistabbli 2258 Rodianne Camilleri
Victoria
[email protected]
+356 79780090
Kuntistabbli 141 Christopher Azzopardi
Nadur
[email protected]
+356 79780090

Kuntistabbli 158 Jesmar Grima
Għajnsielem / Qala
[email protected]
+356 79780090​INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001