Tim tal-Pulizija Għall-Komunità


Surġent 831 Jonathan Bordieri
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]  
[email protected] 
+356 7946 8003
Kuntistabbli 2010 Kimberly Fenech
Fgura West
[email protected]  
+356 7946 8004
Kuntistabbli 111 Trisianne Mariana Vassallo Vella Bonsfield
Tarxien
[email protected]  
+356 7946 8005

Kuntistabbli 403 Kurt M. Schembri
Fgura East
[email protected]  
+356 7946 8005


 

​​

 
 
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001