Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

Surġent 2148 Denise Camilleri
Uffiċjal Inkarigat mit-tim
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+356 79760454

 
Kuntistabbli 212 Elaine Aquilina
Lija
[email protected]
+356 79780085

Kuntistabbli 2090 Dori Ann Farrugia
Balzan / Attard
[email protected]
[email protected]
+356 79780071 

Kuntistabbli 490 David Falzon
Iklin
[email protected]
+356 79780072

​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telephone
2122 4001