Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

 
Surġent 737 Kurt Underwood
Team Leader
+356 7946 7904
cpt.hamrun@gov.mt
cpt.santavenera@gov.mt
Kuntistabbli 72 Glen Camilleri
Hamrun West
+356 7946 9054
cpt.hamrun@gov.mt

 

Kuntistabbli 1107 Miguel Chetcuti
Hamrun East 
+356 7946 9055
cpt.hamrun@gov.mtKuntistabbli 2052 Shylon Vella

Santa Venera
+356 7946 9054 
cpt.hamrun@gov.mt
 

Kuntistabbli 911 Sephora Attard
Pietà
+356 7946 9055
cpt.hamrun@gov.mt
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001