Tim tal-Pulizija Għall-Komunità

 
Surġent 2252 Chantal Zammit Bartolo
Team Leader
+356 7946 7904
cpt.hamrun@gov.mt
cpt.santavenera@gov.mt
Kuntistabbli 72 Glen Camilleri
Hamrun West
+356 7946 9054/ +356 7946 9055
cpt.hamrun@gov.mt

 

Kuntistabbli 1107 Miguel Chetcuti
Hamrun East 
+356 7946 9054/ +356 7946 9055
cpt.hamrun@gov.mt

Kuntistabbli 1012 Chantea Falzon
Santa Venera
+356 7946 9054 / +356 7946 9055
cpt.hamrun@gov.mt

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt  
 
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
  Telefown
2122 4001