PNR / APIS

Is-sistema PNR / APIS tal-Pulizija ta' Malta timplimenta l-aħjar prattiċi għall-Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri.

Is-sistema ta' analiżi PNR / APIS tutilizza l-IBM Analytics u l-Indikatur tar-Riskju (AIR) li jgħaqqad ir-riżultati tar-riżoluzzjoni, immirar ibbażat fuq regoli u verifiki tas-sistema tas-sigurtà esterna biex twissi lill-PIU meta d-data tal-passiġġieri tindika li persuna ta' interess qed tippjana li tivvjaġġa lejn Malta.

 L-AIR tanalizza d-data tal-passiġġieri qabel ma jaslu Malta permezz tal-implimentazzjoni ta' ċentru tad-data tal-passiġġieri, billi tuża l-IBM Passenger Data Collector (PDC) biex tiżola l-proċess tal-analiżi mill-kumplessità tas-sistemi tal-messaġġi tal-linji tal-ajru. PDC jipprovdi lil-linji ta' l-ajru b'firxa ta' metodi u standards biex jibagħtu d-data lill-Pulizija ta' Malta u jwettaq awtomatikament verifiki tal-kwalità tad-data u kontrolli ta' prontezza.

Il-kunċett ta' portal tad-data għal kontrolli tas-sigurtà separati mill-ipproċessar tad-data u unità ta' analiżi sigura, iżolata mid-dinja li dejjem tinbidel tad-data tat-trasportatur, jirrappreżenta l-aktar teknoloġija avvanzata fid-disinn tal-PIU.

 It-tnedija tal-implimentazzjoni twettqet mill-Pulizija ta' Malta flimkien ma' PTL Ltd bħala l-kuntrattur tagħha fi żmien 8 xhur. Fl-implimentazzjoni tagħha llum, il-Pulizija ta' Malta għandha sistema avvanzata u tqegħedha fuq bażi stabbli biex tirreaġixxi għal bidliet futuri.

Il-proġett tal-PNR ġie ffinanzjat minn Fondi tal-UE.
 

 

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001